Felmentés

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés adható az alábbiak szerint:

"Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik -  az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.”

A mindennapos testnevelés heti két órájának iskolai kereteken kívüli teljesítését a szülőnek az iskola igazgatójához címzett kérvénnyel (letölthető itt ») kell kérelmeznie, melyhez a fentiekben ismertetett igazolást (letölthető itt ») csatolni kell.

A kérvény és az igazolás benyújtásának határideje szeptember 15.

A határidőt követően leadott kérelmet nem tudunk elfogadni!

A kérvényeket a testnevelés tanári folyosóján kihelyezett, testnevelő tanárod nevével jelzett irattartó papucsokban rakjátok!

 

Amit elfogadunk:

1.     VERSENYSPORT- versenyszerűen sportol

2.     HOBBI SPORT – egyesületben legalább heti két órában sporttevékenységet folytat

3.     EGYÉB MOZGÁSOS TEVÉKENYSÉG- néptánc, versenytánc, moderntáncok, lovaglás, majorett …

 

4.     Fitness bérlet- CSAK A 12. ÉVFOLYAMOSOK SZÁMÁRA ELFOGADOTT!!