Emelt szintű érettségi előkészítő (fakultáció)

Emelt szintű érettségi előkészítővel kapcsolatos információk  (fakultáció)

·  A 10.a, 10.c, 10.e és 10.k osztály tanulói a 2020/2021-es tanév végén jelentkezhetnek a 2021/2022-es tanévben induló emelt szintű érettségi előkészítőre.   A kitöltött jelentkezési lapot a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia. 
(nyomtatható jelentkezési lap)
A jelentkezési lapokat Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettesnek kell leadni, a leadási határidő minden év május 15-e.  Az emelt szintű érettségi előkészítő

a) a középiskolai tanulmányok utolsó két évében,

b) általában heti két (biológia, kémia, fizika tárgyakból négy) órában készít fel

c) az emelt szintű érettségi vizsgára.

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

  • Magasabb követelményeknek kell megfelelni: ezek az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott emelt szintű érettségi követelmények.

  • Az év végi érdemjegyet az alapórán és az emelt szintű előkészítőn kapott jegyek együttes átlaga adja. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, valamint a mulasztás tekintetében, úgy kell tekinteni, mint kötelező tanítási órát. A tanuló a tanítási év végéig a szabadon választott tanítási órán köteles részt venni.
  • A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.
     
  • A választásnál meghatározó lehet a felsőoktatási intézmények által megjelölt vizsgatárgy.

 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_1sz_tablazat.pdf

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_2sz_tablazat.pdf