Közzétételi lista 2022-2023

1.a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató a Beiskolázás/Beiskolázási tájékoztató hivatkozás alatt olvasható.     

1.b) A beiratkozás időpontja 2022. június 22-24.  A teendőkről külön értesítést küldünk. A fenntartó által engedélyezett osztályokról, csoportokról a Beiskolázás/ Beiskolázási tájékoztató hivatkozás alatt olvashatnak.

1.c) A gimnáziumban a diákétkeztetés térítésdíjas szolgáltatás. Ennek szabályairól és az aktuális díjakról az Menzabefizetés időpontok, díjak menüpontban tájékozódhatnak. (Térítési és tandíjak be és visszafizetésének szabályzata)

1.d) A fenntartó (Zirci Ciszterci Apátság) rendszeresen végzi az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzését.  A dokumentumok rendelkezésre állnak. Az alapító okirat, a nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős.

1.e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét az SZMSZ szabályozza. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események és azok időpontjai a Tanév helyi rendje menüpontban találhatók.

1.g) A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program (A helyi tantervek külön menüpont a pedagógiai program része Dokumentumok/ Helyi tantervek)

3.a-b) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége; Nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: (utolsó mért tanév: kompetencia mérésnyelvi mérés).  

3.d) A tanulók tanévenkénti lemorzsolódási, évismétlési mutatói.

3.e) Az érettségi vizsgák eredményei a Érettségi/Korábbi évek érettségi statisztikái hivatkozás alatt találhatók.

3.f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről ( szervezeti és működési szabályzat 44. oldala, házirend 22. oldala és a pedagógiai program 99. oldala)

3.g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (pedagógiai program alapján)

3.h) Az osztályozó vizsga rendje

3.i) Az iskolai osztályok adatai.

 

Kollégiumi közzététel

teszt123