Sportiskolai képzés

(képzési idő 4 év)

 

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0015 

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás. A sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat időpontja: 2018. február 23-24.

A felvehető létszám: 17 fő

A képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést- oktatást biztosít. Segíti a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását, hogy választott sportágukban képességeiknek megfelelően a legjobb eredményeket tudják elérni, emellett alkalmassá váljanak a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra.

Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. A 10. évfolyam elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra. 

Fizikai képesség felmérése
Sportági ajánlás