Oktató-nevelő munka alapelvei

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

       Szent -Györgyi Albert

          

            Iskolánk tantestülete tudatosan elkötelezi magát, hogy az egész ember fejlesztésén munkálkodik. Legfőbb célunk, hogy diákjaink erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésre képes felnőttekké váljanak.

Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben áll annak érdekében, hogy olyan intellektuálisan felkészült, korszerű műveltséggel rendelkező fiatalokat neveljünk, akik felismerik az igazi értékeket, és készek tenni másokért.

A Veni Sanctétól a Te Deumig az iskola éves programjában számos ponton megjelenik a keresztény értékrend: osztálymisék, lelki napok, keresztény ifjúsági programok.

Oktatómunkánk során kiemelten kezeljük a kommunikációt előtérbe helyező idegen nyelvi képzést, a különféle tantárgyakból kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozását, a tanulók egészséges életmódra nevelését, a testnevelést és az informatikai képzést. Az idegen nyelveket jól felkészült szaktanárok tanítják, munkájukat számítógéppel támogatott multimédiás nyelvi laboratórium is segíti. A korszerűen felszerelt informatika tantermek, a kémia, biológia előadók és a laboratórium biztosítja az informatika és a természettudományos tantárgyak oktatásának tárgyi feltételeit. A tanulók testmozgására az új, kétszintes, korszerű tornatermünkben és kondicionálótermünkben van lehetőség.

Szabadidős tevékenység keretén belül működik iskolánkban karitász csoport, imacsoport, nyelvi klub, internet szakkör, énekkar, színjátszó kör, kézilabda, kosárlabda, atlétika sportkör, az 5., 6. és 9. évfolyamon tanulók úszásoktatáson vehetnek részt.