Nevelőtestület

 
 
Afanaszjeva Natalja   orosz nyelvi lektor
Asszonyi Evelin
testnevelés, gyógytestnevelés
Árvainé Kovács Krisztina ének-zene, történelem
Ballagóné Csernyák Éva   magyar, történelem, osztályfőnök
Bárdosné Greskovits Zsuzsa   biológia, földrajz
Barnáné Fekete Mónika  Barnáné Fekete Mónika magyar, angol nyelv, osztályfőnök
Bedécs Szilvia  testnevelés
Békési Zoltán   matematika, fizika
Bódis Katalin olasz nyelv, angol nyelv
Bódis Károly   informatika
Bóta Marianna   testnevelés
Bozóné Tóth Gabriella   német nyelv, testnevelés, orosz nyelv, etika
Bozsik Zoltán   hittan, történelem, osztályfőnök
Csákváriné Veréb Valéria   angol nyelv, osztályfőnök
Csuforné Makó Márta kémia, biológia
Demjén Esztella   angol nyelv, francia nyelv
Egedné Gerencsér Ildikó  
angol nyelv, pedagógia, orosz nyelv, osztályfőnök
Farkas Fruzsina   angol nyelv, történelem
Fedics Miklós   rajz
Fejesné Tőkés Henriette     angol, informatika
Feketéné Kovács Ildikó   történelem, latin nyelv, osztályfőnök
Fodor Beáta
magyar, tánc és dráma, mozgókép és médiaismeret, osztályfőnök
Gerjákné Csibrány Éva
 angol nyelv
Gulyás Erika
 
angol nyelv, osztályfőnök,
Halász Barnabás   földrajz, testnevelés
Harmat Adrienn   magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, mozgókép és média
Hegedüs Ágnes   testnevelés, gyógytestnevelés
Hegedüs Gábor  
 
gyógytestnevelés óraadó tanár
Hevesi Zoltán
matematika, fizika, osztályfőnök
Hoffmanné Varga Ildikó
 
francia nyelv
Jágerné Luca Enikő  
angol nyelv, földrajz
Jobbágyné Reményi Henrietta   német nyelv 
Juhász József   földrajz
Kádár Judit   francia nyelv, orosz nyelv, osztályfőnök
Kádár-Lénárt Veronika   német nyelv , osztályfőnök
Karóczkai Júlia   történelem, teológia, osztályfőnök
Kévés Fanni    hittantanár hallgató 
Kis Sarolta   angol nyelv, osztályfőnök
     
Koszecz Krisztina

angol nyelv
 
 
Kovács Mária informatika, matematika
Kovács Ottó
történelem, állampolgári ismeretek, osztályfőnök
Kovács Ottóné  
magyar, történelem
Lapinskasné Máté Erika   magyar, orosz, finnugor, osztályfőnök
Marie-Eugénie Tinguy
francia lektor
Dr.Loboczkyné Hársasi Ibolya magyar, pedagógia
Löveiné Csák Mária    angol nyelv
Marótiné Lehoczky Erika    olasz nyelv, angol nyelv, osztályfőnök
Márkly Réka    angol nyelv
Nagy Ágnes  nővér   hittan
Nagygyörgyné Béres Ildikó   matematika
Némethné Lányi Ilona
angol nyelv , hittan
 Nyitrai Katalin   magyar, orosz nyelv, német nyelv
Oláh Kitti
  hittan, történelem
    
Őrsiné Mohl Szilvia   angol nyelv, osztályfőnök
Papp Valéria   angol nyelv
Pecsenye Pálné   matematika,fizika, osztályfőnök
Petz Zoltánné   ének-zene
Pótáné Márton Mária   matematika,kémia
Prázmári Éva  informatika, matematika
Schnémann-Bagi Emese angol nyelv
Dr.Szabóné Kállay Ágota német nyelv, történelem, osztályfőnök
Dr. Szabó Zsuzsanna magyar, tánc és dráma, mozgókép és médiaismeret, osztályfőnök
Szilágyiné Békési Zsuzsanna   biológia, kémia, osztályfőnök
Timmer László   matematika, fizika, informatika
Tóth Szilvia   német nyelv, angol nyelv
Tóthné Török Anna   magyar, francia nyelv, osztályfőnök
Varga B. János   fizika, filozófia
Kopasz Réka   biológia, földrajz
Verbáné Balog Ildikó   matematika,fizika
Belső levelezés elérése: mail.gardonyi-eger.hu