Iskolánkról

Az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium a város központjában lévő, saját leánykollégiummal rendelkező, országosan is elismert intézmény. Végzős tanulóink nagy számban tanulnak tovább különféle felsőoktatási intézményekben.

Iskolánk tantestülete tudatosan arra törekszik, hogy magas színvonalú oktatómunkával, emberséggel, szeretettel és követelményeket támasztó neveléssel mindenkit képességeinek megfelelően a legmagasabb szintre juttasson el. Az érettségi és felvételi követelményrendszerhez igazodva mindent megteszünk azért, hogy végzős tanulóink egy vagy több nyelvvizsgával hagyják el az intézményt, és az emelt szintű érettségin sikeresen szerepeljenek. Ennek érdekében sokféle tárgyból biztosítunk magasabb óraszámot, és hatékony tanítási módszerekkel (pl. csoportbontás) oktatunk.

Intézményünk akkreditált vizsgahely, ahol lehetőség van a DExam államilag elismert angol nyelvvizsga megszerzésére, melyre tanórai keretekben készítjük fel a tanulókat.

Annak ellenére, hogy iskolánk világnézetileg elkötelezett iskola, nem csak a keresztény-katolikus szellemben nevelkedett diákok jelentkezését várjuk. Gimnáziumunk nyitott minden tanulni vágyó és jóakaratú diák befogadására.

 

Oktató-nevelő munkánk alapelvei

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

       Szent -Györgyi Albert

 

            Iskolánk tantestülete tudatosan elkötelezi magát, hogy az egész ember fejlesztésén munkálkodik. Legfőbb célunk, hogy diákjaink erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésre képes felnőttekké váljanak.

Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben áll annak érdekében, hogy olyan intellektuálisan felkészült, korszerű műveltséggel rendelkező fiatalokat neveljünk, akik felismerik az igazi értékeket, és készek tenni másokért.

A Veni Sanctétól a Te Deumig az iskola éves programjában számos ponton megjelenik a keresztény értékrend: osztálymisék, lelki napok, keresztény ifjúsági programok.

Oktatómunkánk során kiemelten kezeljük a kommunikációt előtérbe helyező idegen nyelvi képzést, a különféle tantárgyakból kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozását, a tanulók egészséges életmódra nevelését, a testnevelést és az informatikai képzést. Az idegen nyelveket jól felkészült szaktanárok tanítják, munkájukat számítógéppel támogatott multimédiás nyelvi laboratórium is segíti. A korszerűen felszerelt informatika tantermek, a kémia, biológia előadók és a laboratórium biztosítja az informatika és a természettudományos tantárgyak oktatásának tárgyi feltételeit. A tanulók testmozgására az új, kétszintes, korszerű tornatermünkben és kondicionálótermünkben van lehetőség.

Szabadidős tevékenység keretén belül működik iskolánkban karitász csoport, imacsoport, nyelvi klub, informatika(robotika) szakkör, énekkar, zenekar színjátszó kör, kézilabda, kosárlabda, atlétika sportkör, az 5., 6. és 9. évfolyamon tanulók úszásoktatáson vehetnek részt.