Gárdonyi díjasok

Részletek a tovább gomb után.


  A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium Gárdonyi-díjjal jutalmazza azokat a végzős diákokat, akik gimnáziumi éveik alatt mindvégig kimagasló tanulmányi eredményt értek el, illetve versenyeken is öregbítették az iskola hírnevét. Mellette egy kiváló munkát végző pedagógust is kitüntet az iskola nevelőtestülete. A 2018/2019-es tanévben ők kapták a díjat.

Gárdonyi-díjban részesüla 12. a osztályból.

 

Halmai Mónika

Négy éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, emellett számos tanulmányi és sport-versenyen szerzett hírnevet iskolánknak. Az Arany Dániel országos matematikaversenyen 3., a Curie kémiaversenyen megyei 4., majd 2. helyezést ért el. A Reading in English versenyen 2. helyezett lett. Az osztályprogramok fő szervezője, az iskolai és a városi diákönkormányzat vezetőségi tagja volt a négy év során.

Szendrei Kata

Tanulmányi teljesítménye mindvégig kitűnő volt. Tehetségét és szervezőkészségét örömmel kamatoztatta az osztály javára. Minden évben az osztályműsorok egyik lelkes forgatókönyvírója és rendezője volt.

Hegedűs Médea

Kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató magatartású tanuló, aki nemcsak kimagasló szorgalmával, komoly gondolkodásával, hanem közösségi munkájával is kivívta társai elismerését. Évről évre sokat tett az osztályprogramok sikeréért.

Barczi Szilvia

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el négy éven keresztül. Példamutató magatartásával, szorgalmával, kötelességtudó, megbízható egyéniségével, segítőkészségével tűnt ki osztálytársai közül.

Gárdonyi –díjban részesült a 12. c osztályból:

Daru Réka

Kilenc éven át jeles tanuló, kollégiumunk aktív tagja. Rendszeresen fellépett az iskola zenekarában, fuvolajátékával színesítette a lelki napokat. A Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztiválon több évben végzett az első helyen. Hit, remény és szeretet vezérli napi tevékenységét.


Fazekas Anna

 

Több évben is jeles és kitűnő tanuló, példamutató magatartású, segítőkész, megértő személyiség, tanácsaival és odafigyelésével sokat tett az osztályközösségéért. Szorgalma kiemeli társai közül. Matematikából megyei eredményekkel rendelkezik.

 

Pintér Emese

Kilenc éven keresztül jeles tanulmányi eredményt ért el. Német nyelvi versenyeken eredményesen szerepelt. Sokat tett az osztályprogramok megszervezésében. Higgadt ítélőképessége révén társai elfogadták tanácsait, adtak véleményére.

Kadlott Petra

Kilenc éven keresztül jeles, illetve kitűnő tanuló volt, példamutató magatartású és szorgalmú diák. A Kossuth Lajos élete és pályafutása témájú országos versenyen csapatával 10. helyen végzett, angol nyelvi versenyeken eredményesen szerepelt. Az osztályközösség aktív tagja.

Gárdonyi-díjban részesült a 12. e osztályból:

Varga Laura

A négy év során példamutató szorgalmával minden évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Nemcsak az iskolai diákönkormányzat alelnökeként és a kollégiumi diákönkormányzat vezetőjeként végzett áldozatos munkát, hanem az osztályközösségben is. Tagja volt a diákszínjátszó csoportnak, amellyel gyakran szerepelt az iskolai ünnepségeken.

Gárdonyi-díjban részesült a 12. k osztályból:

Bodó Anita

Pozitív kisugárzású tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával, a közösségben végzett munkájával emelkedik ki társai közül. Karate sportágban számos kiváló eredményt ért el, többek között: Európa Bajokságon a legjobb 8 közé jutott, Világkupa 2. helyezés, a Felnőtt Magyar Bajnokság 3. helyezés, kétszeres horvát, egyszeres román bajnok. Kiváló eredményeinek elismeréseként az elmúlt két évben kiérdemelte a „Magyarország jó tanulója- jó sportolója” címet.

Papp Dóra

Kiváló tanulmányi eredményű, példamutató magatartású tanuló, aki osztálya és a kollégiumi közössége egyik legkreatívabb egyénisége. A közösségi programok fáradhatatlan szervezőjeként, halk szavú irányítójaként érdemelte ki társai elismerését.

Pelyhe Balázs

Kiváló tanulmányi eredményű, példamutató magatartású tanuló. Pozitív személyisége, céltudatos munkája előbbre vitte az osztályközösséget. Számos alkalommal képviselte közösségünket hagyományőrző rendezvényeken, ahol néptánc tudását csillogtatta meg.

Kökény Zsófia

Minden évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Példamutató magatartásával és szorgalmával, az osztályközösségért és a kollégiumi közösségért végzett áldozatos munkájával méltán vált az osztálya tanulói számára példaképpé.

Pózmán Réka Alexandra

Kiváló tanulmányi eredményű, példamutató magatartású tanuló. A Bolyai Matematika versenyen a régióban 17. helyezést ért el csapatával. Kiváló sportoló, a Magyar Ökölvívó Bajnokságon 2., az Énekes István emlékversenyen országos 3. helyezést ért el.

Kiss Anna

Kitűnő tanuló, aki az osztály kreatív, szervező egyénisége. A sport területén is kimagasló eredményeket ért el, Magyar Ökölvívó Bajnokságon 3., az Énekes István emlékversenyen országos 2. helyen végzett. Számos néptánc fesztiválon lépett fel, ért el dobogós helyezést. A kollégiumi rendezvényeken rendszeresen táncolt és zongorázott.

Hammer Flóra

Minden évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Megbízhatósága, pontossága, segítőkészsége kiemeli osztálytársai közül. Példamutató keresztény élete tettekben is megmutatkozik. Kollégiumi társaival minden hónapban szerepelnek a Szent István Rádióban, és sokoldalúan szolgálja lakóhelye plébániai közösségét is.

Szép hagyomány iskolánkban, hogy a ballagási ünnepségen a kiváló munkát végző pedagógusok is Gárdonyi-díjban részesülnek.

Tanár az, aki a tananyagot tanítja meg, de az, aki ezen túl még más értékeket is tud közvetíteni tanítványai számára, az pedagógus. Aki személyiségéből át tud adni egy kis darabot, és ezt kötelességének is tekinti, annak nem szakmája, hanem hivatása van.

 Halász Barnabás tanár úr több évtizedes tanári pályát tudhat maga mögött. Szigorúsága mögött segítőkész, emberszerető, szaktárgya iránt elkötelezett ember áll. Osztályfőnökként és szaktanárként számos diáknak mutat példát munkabírásból, kitartásból és igényességből. A pontosságot, felkészültséget, a fegyelmet mindenkitől megköveteli, melyben maga is példát mutat. A test edzése és az értelem csiszolása mindig is fontos volt számára. Mindezek mellett finom humorával mindig mosolyt csalt diákjai arcára.

Éveken keresztül készített fel diákokat földrajz versenyekre, érettségi vizsgára, sportversenyekre. A földrajz OKTV országos döntőjében 10. helyezést ért el tanítványa.

A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium iránti elkötelezettsége jeléül éveken át segítette az iskolavezetés munkáját a tanulmányi versenyek szervezése terén.

A szabadidő egészséges eltöltésében is példát mutat a fiatal és idősebb generációknak egyaránt. A konditerem rendszeres látogatója, ahol személyes részvételével inspirálja kitartásra és elszántságra a fiatalokat. Számtalanszor szervezett gyalogtúrát az Eged-hegyre, a Berva- völgybe, a Bükk erdeibe. A természet közelségében mutatta meg hazánk természeti csodáit, gyönyörű tájait. A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégiumban eltöltött 25 éve alatt nevelte, oktatta fiatalok százait, kimeríthetetlen erővel, elkötelezettséggel.

A gárdonyisok közössége nevében mondunk köszönetet munkájáért.

2019.05.22