De nehéz az iskolatáska...?

De nehéz az iskolatáska...?
 


 

De nehéz az iskolatáska….?

 

Olykor meglepődünk, ha a tanulók táskáját felemeljük.  Ilyen nehéz?  

Valóban túl nehéz? Csak a szükséges eszközök, tanszerek vannak benne?

A diákönkormányzat  együttműködésével felmértük 1 héten keresztül,mennyit cipelnek a tanulók az iskolába: pl. iskolatáska, testnevelési ,úszófelszerelés,délutáni külön óra eszközei.

 

Célcsoport: 5-11. évfolyamos diákok (végzős tanulók kivételével minden évfolyam tanulói, évfolyamonként 1-1 osztály).

 

Felmérés ideje: 2017. 02. 06-2017.02.24.

 

Módszer: 1 héten keresztül hétfőtől péntekig naponta megmértük a bepakolt iskolatáskát az iskolába vitt egyéb felszereléssel együtt (testnevelés, úszófelszerelés, külön óra eszközei).

A felmérést a diákönkormányzat tanulóinak bevonásával, az iskola által biztosított mérleg segítségével végeztük. A mérések 7.30 és 8 óra között történtek tanítási napokon. A diákönkormányzat tanulói az adatokat az iskola-egészségügyi szolgálat által előre elkészített táblázatban rögzítették. A tanulók testtömegét az iskola-egészségügyi szolgálat dolgozói rögzítették.

 

Rögzített adatok: név, osztály, egri,bejáró,vagy kollégista,testtömeg,felszerelés össztömege, felszerelés tartalmaz-e testnevelési,úszófelszerelést,külön óra eszközeit, enni,innivalót. A táska tartalmaz e az aznapi oktatáshoz nem szükséges dolgokat.pl:más könyveket?

A gyermekek gerincének védelme érdekében kívánatos, hogy a táska súlya ne haladja meg a gyermek testtömegének 10%-át.

A felmérés során arra voltunk kíváncsiak, vajon érvényesül-e ez az ajánlás iskolánk tanulói esetén. Amennyiben a táska súlya meghaladja a kívánatos értéket, közösen keressük a megoldást a problémára.

 

Eredmények:

 

 

Az összesített adatokat az alábbi grafikonokon mutatjuk be.

Vizsgálatban résztvevő tanulók száma: 233 fő, melyből 136 fő 5-8. osztályos és 97 fő 9-11. osztályos tanuló.

 

A kisgimnazisták táskáinak átlagos tömege több, mint egy kilogrammal volt nehezebb, mint a 9-11. évfolyamos tanulóké. A táskák tömegének maximális értékei is az 5-8. évfolyamon magasabbak, legkirívóbb az ötödikeseknél, csaknem 14 kg.


 

A táskák testtömeghez viszonyított átlagértékei a kisgimnazistáknál meghaladták az ajánlott 10%-os értéket. A maximális érték ötödikeseknél a testtömeg 30%-át is meghaladta, a 9-11. évfolyamon 15% körüli volt.

A táskák testtömeghez viszonyított tömegét négy kategóriában vizsgáltuk: 10% alatti, 10,1-15%, 15,1-20% és 20% feletti értékeknél. A grafikonon egyértelműen látszik, hogy minél kisebb évfolyamra jár a tanuló, annál leterheltebb.

 

A tanítási hét első felében nehezebbek az iskolatáskák,  két korcsoport között közel 5%-os eltérés van.

 

 

Hosszú távon úgy gondoljuk, hogy lényeges a tanulók heti átlagos terhelése, ezért az 5-8. osztályos valamint a 9-11. osztályos korcsoport heti átlagos terhelését is összehasonlítottuk. Míg a 9-11. osztályos korcsoportban 15% feletti értéket nem találtunk, az 5-8. osztályosok között közel  80% értéke meghaladta az ajánlott értéket, 15% felett közel 30% volt.


A 9-11. osztályosok között 15% feletti értékek nem voltak, lényegesen több azonban a gerincprobléma a 10% feletti csoportban. A kisgimnazistáknál a 15,1-20% közötti értéknél volt kiugróan magas a gerincproblémák aránya. A 20% feletti értéknél inkább alacsonyabb a gerincproblémák előfordulása, az okokat tekintve gondolhatnánk azt is, hogy ilyen tömeg cipelését csak erős izomzattal rendelkező gyermek vállal fel, de az is előfordulhat, hogy az ebben a csoportban alacsonyabb esetszám miatt torzul az adat.

A soványsággal egyenes arányban nő a tanulók terhelése. A testmagasságukhoz képest sovány tanulók tehát túlterhelés szempontjából veszélyeztetettebbek.

 

A bejáró tanulók terhelése is nagyobb.

 

A tankönyveken kívül legtöbben enni-innivalót és testnevelési, valamint úszófelszerelést hoztak magukkal az iskolába. Ezek közül is az enni és innivaló a leggyakoribb, a testnevelési felszerelést már inkább az iskolában hagyják a tanulók.


Egyértelműnek tűnik és a vizsgálat alátámasztja, hogy minél több plusz dolgot visz az iskolába a gyermek, annál nehezebb a táskája.

               

A 9-11. évfolyamon is hasonló a helyzet, azzal a kiegészítéssel, hogy a 15,1% feletti érték a kis esetszám miatt nem értékelhető.

 

Összefoglalva:

-          Az 5-11. osztályokban történt mérések alapján leginkább az 5-8. osztályos tanulók a túlterheltek, 80%-uk táskája meghaladja a testtömegük 10%-át, ezen belül a 15,1% feletti érték a tanulók közel 30%-a.

-          Egyedi esetekben 30% feletti értékeket is találtunk.

-          A kisgimnazistáknál a gerincproblémák a 15,1% feletti értékeknél lényegesen gyakoribbak, míg a 9-11. korosztályban már a 10,1% feletti értéknél is lényegesen több a gerincprobléma.

-          A sovány, valamint a bejáró tanulók túlterhelés szempontjából veszélyeztetettebbek.

-          A tanulók többsége enni-innivalót tesz könyveken kívül a táskába, kisebb részben testnevelési  vagy úszófelszerelést, mely lényegesen emeli a táska súlyát.

 

Javaslataink:

Javasoljuk, hogy az eredményeket konzultálják meg a vizsgálatban érintett osztályok osztályfőnökei a tanulókkal, gyűjtsenek minél több javaslatot, ki, hogyan könnyít a táskáján, milyen ötletek javaslatok vannak a táska könnyítésére?

 

 

Köszönjük az iskola vezetésének a vizsgálathoz való hozzájárulását és a vizsgálatban résztvevő tanulók együttműködését!

 

                          Tisztelettel:

 

Eger,2017. március 9.

               Dr. Mezei Éva                                                                Tóthné Juhász Magdolna

                iskolaorvos                                                                                       iskolavédőnő

 

 

Tisztelt Szülők/ Gondviselők! Kedves Diákok!

 

 

 

A gyermekek egészségének, gerincének védelme érdekében javasolt, hogy az iskolatáska      

 

( iskolába vitt felszerelés a táskával együtt) tömege ne haladja meg a gyermek testtömegének 10%-12%-át.

 

2017. tavaszána diákönkormányzat segítségével és az iskola vezetésének támogatásával megmértük az 5-11. évfolyamos tanulók körében a bepakolt iskolatáskát az iskolába vitt egyéb felszereléssel együtt. Röviden összefoglaljuk a felmérés eredményeit és az összegyűjtött javaslatokat az iskolatáska tömegének lehetséges csökkentésére és az egészségügyi problémák megelőzésére.

 

 

A felmérés kiemelt megállapításai:

 

A kisgimnazisták táskáinak tömege abszolút értékben is nehezebb, mint a felsőbb évfolyamokon, a testtömeghez viszonyítva pedig még jelentősebb a különbség.

Az iskolai felszerelésen kívül leginkább az enni-innivaló, valamint a testnevelési és úszófelszerelés nehezítette a táskákat.

Kisgimnazistáknál a táska testtömeghez viszonyított heti áltagos tömege 79,4%-ban 10% feletti, ezen belül 30%-ban 15%feletti és ez utóbbi csoportban jóval több a gerincproblémás és sovány gyermek.  A  9-11. évfolyamosoknál viszont már a 10% feletti értéknél  is több az egészségügyi probléma, ez a tanulók több, mint 17%-át érinti.

A bejáró tanulóknak a felsőbb évesek között szignifikánsan  nehezebb a táskájuk.

 

 

Javaslatok:

 

 

 

 

1.      Táskaválasztás, a táska helyes viselése

 

 • hátizsák javasolt iskolatáskának, a válltáska a gerincet féloldalason terheli,
 • a hátizsákot mindig mindkét vállon kell hordani,
 • a vállpántok hosszának beállításakor figyeljünk, hogy a táska ne lógjon le túlságosan,
 • pakoláskor érdemes a nehezebb dolgokat minél lejjebb és a testhez minél közelebb tenni,
 • a háthoz ne tegyünk éles, hegyes tárgyakat,
 • felvételkor is figyeljünk a helyes technikára: nem csak karral kell dolgozni, hanem a térdeket behajlítva a testhez minél közelebb tartva kell felemelni a földről és felvenni,
 • gyanús, hogy túl nehéz a táska, ha a gyermek hát-, vállfájásról panaszkodik, járás közben előre kell hajolnia, hogy az egyensúlyát megtartsa.

 

 

2.      Iskolai felszerelés ésszerű csökkentése

 

 

·         Évente legalább egy alkalommal egy nehezebb iskolai napon ellenőrizzék a tanulók, szülők, milyen a táska, felszerelés tömege a testtömeghez viszonyítva, ha szükséges törekedjenek a táska tömegének csökkentésére.

·         Csak a szükséges könyveket, füzeteket hozzák a gyerekek az iskolába!

·         A szülők szúrópróbaszerűen ellenőrzéseket végezzenek,  mit pakolnak be a gyerekek.

·         A  pedagógusok mérlegeljék milyen tankönyvek, felszerelés szükséges a tanítási órákra, hívják fel a figyelmet, hogyan csökkenthetik a tanulók az egyes tanítási órákon a terhet.

 

 

3.      Extra terhek csökkentése

 

 

·         Több ingyenes ivóvízvételi lehetőséget biztosítunk az iskolában. Igazgató úr az intézmény aktuális felújítása során felkéri a tervezőt – műemlékvédelmi hivatal hozzájárulásával- falikutak, ivókutak létesítésére. Átmeneti megoldás: fél literes flakonjukat a gyerekek a tornatermi öltözőben, vagy a büfé folyosóján megtölthetik.

·         Iskolai menza igénybe vételét javasoljuk a tanulóknak. Sok tanuló otthon csak késő délután jut meleg ételhez, napközben pedig szendvicseket eszik, amit cipelnie kell.

 

 

4.      A mozgásszervrendszer erősítése

 

·         Testnevelés órákon a tanulók rendszeresen végezzék a tartásjavító tornagyakorlatokat.

·         A csontok, izomzat fejlődése szempontjából a tanulók számára napi 60 perc sport javasolt, legalább enyhe-közepes intenzitással( labdajátékok, kocogás, túrázás), javasoljuk a hétvégi aktív kikapcsolódást lehetőleg az egész család bevonásával.

·         Napi fél liter tej, vagy 10dkg sajt, vagy túró, tejföl , 1-2 pohár joghurt fogyasztása erősíti a csontokat. Téli időszakban napi 2000NE D vitamin fogyasztása javasolt.

 

 

5.      Egyéni odafigyelés

 

·         Bejáró tanulóknál javasoljuk az iskolai menza igénybe vételét, egyrészt időben meleg ebédhez jutnak, másrészt kevesebb ételt kell otthonról hozniuk.

·         A sovány és gerincproblémás tanulók nagyobb figyelmet igényelnek. Számukra otthon is fontos a rendszeres tartásjavító torna, a megfelelően beállított hátitáska, az iskolai menza igénybe vétele, a táska tömegének gyakoribb ellenőrzése.

 

A kisgimnazisták körében ellenőrző méréseket végez az iskolaegészségügyi-szolgálat a program eredményességének lemérésére. Bízunk abban, hogy a diákok, szülők, pedagógusok együttműködésével csökkenthetjük a gyermekek túlterhelését

 

Tisztelettel:

 

 

Eger,2017. március 30.                      

 

 

                                                            Varga B.János             Karóczkai Júlia
                                                               igazgató                      igazgatóhelyettes

                                                        Dr. Mezei Éva      Tóthné Juhász Magdolna

                                                           iskolaorvos                 iskolavédőnő

 

Mellékletek:

 

1.        1.Az iskolai felmérés eredményei

2.        2.Gyógytornász javaslatai – Miért fontos a jó iskolatáska?

3.        3.Szóróanyag az iskolatáska okozta terhelésről

 

http://sportorvos.hu/aktiv_gyerekek/20150818/miert_fontos_a_jo_iskolataska_-_gyogytornasz_szemmel/

 

Miért fontos a jó iskolatáska - gyógytornász szemmel

Vizsgálatok bizonyítják, hogy a gyerekkori hátfájás hátterében nagyon gyakran a túl nehéz, vagy nem megfelelő iskolatáska cipelése áll. A vállra és a hátra nehezedő súly nem csupán kellemetlen a kisgyermek számára, de kifejezetten káros is.

hirdetés

Vizsgálatok bizonyítják, hogy a gyerekkori hátfájás hátterében nagyon gyakran a túl nehéz, vagy nem megfelelő iskolatáska cipelése áll. A vállra és a hátra nehezedő súly nem csupán kellemetlen a kisgyermek számára, de kifejezetten káros is. A terhelés kompenzálására a gerinc (oldalnézetben) normálisan meglévő görbületei megváltoznak, egyes izmok túlfeszülnek, míg mások megnyúlnak. Az állandósuló rossz tartás pedig a későbbiekben akár gerincproblémák kialakulásához is vezethet.

Különösen előnytelen az egy vállon hordott hátizsák, mivel a nem terhelt váll és háti oldal izomzata, valamint az elhajló gerinc megpróbálja kompenzálni az ellenoldali terhelést, ami egy erősen aszimmetrikus és természetellenes tartást eredményez.

A jó iskolatáska kényelmes is

A rosszul megválasztott, vagy túlságosan telepakolt iskolatáska nem csak a hát és a vállak fájdalmát okozhatja, de a nyakizmok túlfeszülése révén akár fejfájáshoz is vezethet.

Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy a hát terhelése miatti fájdalom pihenésre gyorsan enyhül, így ha hosszantartó, nem szűnő fájdalomra panaszkodik gyermekünk, mindenképpen érdemes felkeresni a szakorvost.

Milyen a jó iskolatáska?

Mivel ma már az iskolatáskák választéka is rendkívül széles - akár minőség, akár ár tekintetében - igen nehéz a legmegfelelőbbet kiválasztani. Íme, néhány szempont, amit érdemes figyelembe venni:

 • könnyű anyag,
 • két darab, széles és párnázott vállpánt megléte, melyek hosszúsága állítható,
 • párnázott, merevített hátrész,
 • megfelelő méret - nem előnyös, ha a táska túl nagy (ideális esetben kevéssel a csípő felett van az alja, a teteje nem ér túl a tarkón, és nem szélesebb a gyermeknél),
 • praktikus megoldás, ha vannak a táskának kerekei, így sima talajon húzni is lehet,
 • előnyös, ha van derékpánt, így ugyanis a súly a medencére is nehezedik, és nem csak a vállakat terheli. A derékpánt ezen kívül rögzíti is a táskát, ami így nem mozdul el, nem verdesi a kisgyermek hátát, ha siet, esetleg szalad.

 

Hogyan kell viselni az iskolatáskát?

A megfelelő iskolatáska megvásárlásán túl a pakolásnál és a táska viselésénél is érdemes odafigyelni néhány dologra:

 • a hátizsákot mindig mindkét vállon kell hordani,
 • a vállpántok hosszának beállításakor figyeljünk, hogy a táska ne lógjon le túlságosan,
 • pakoláskor érdemes a nehezebb dolgokat minél lejjebb és a testhez minél közelebb tenni,
 • a háthoz ne tegyünk éles, hegyes tárgyakat,
 • minél kevesebb könyvet, tárgyat cipeljen naponta a gyermek, amit lehet, hagyjon bent az iskolában,
 • felvételkor is figyeljünk a helyes technikára: nem csak karral kell dolgozni, hanem a térdeket behajlítva a testhez minél közelebb tartva kell felemelni a földről és felvenni.

 

Mikor túl nehéz a táska?

A hát- és vállfájás, és a gyermek kényelmetlen érzése mind arra utal, hogy a táska túl nehéz neki. Ha séta közben előre kell hajolnia, hogy megtartsa a súlyt, akkor is biztosak lehetünk benne, hogy túl nagy a terhelés. A maximális súly mértékéről a szakemberek is vitatkoznak, általában a testsúly 5-10, egyesek 10-20%-át tartják elfogadhatónak (ez egy 25 kg-os gyermek esetén is maximum 2,5- 5 kg-ot jelent!).

 

2017.04.11