Felvételi eredmény értékelése

   

A nyolcadik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az általános iskolai eredmények alapján 60 pontot kaphat a felvételiző, amely a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 140 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény értékek iránti elköteleződés) 40 pontot jelent.

 

A negyedik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az általános iskolai eredmények alapján 50 pontot kaphat a felvételiző, amely a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret tantárgyak jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 150 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény értékek iránti elköteleződés) 50 pontot jelent.

 

A nyílt napokra előzetes regisztráció szükséges az intézmény honlapján.

 A nyílt napok időpontjai a 8. évfolyam számára:

      2017. november 20-21-22. 8.00 óra: igazgatói tájékoztatás

       2017. november 20-21-22. 8.55 óra: óralátogatások

 

A nyílt napok időpontjai a 4. évfolyam számára: 

2017. november 27. 8.00 óra: igazgatói tájékoztatás

2017. november 27. 8.55 óra: óralátogatások

 

A Köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja.

            Az oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, latin és orosz nyelv.

            Emelt szintű érettségi előkészítő: valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon megfelelő létszám esetén bármely – az iskolánkban tanított – tantárgyból választható. Óraszáma heti 2-4 órával haladja meg az alapképzés óraszámát.

            Kollégiumi lehetőség: a lányokat az intézmény 150 fős saját kollégiumában helyezzük el, a fiúkat az Érseki Szent József Kollégiumban. A kollégiumi elhelyezést a nyolcosztályos gimnáziumi tanulók számára is biztosítjuk.