Felvételi eljárás, felvételi eredmények értékelése

          A negyedik és nyolcadik osztályos tanulók felvételéről az iskola a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt. A sportiskolai képzésre az a tanuló vehető fel, aki a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek is megfelel.

Az írásbeli vizsgára 2018. december 7-ig lehet jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott és az iskola honlapjáról is letölthető jelentkezési lapon.

 

A központi írásbeli vizsga helye:

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium

 3300 Eger, Széchenyi István utca 17.

 

A központi írásbeli vizsga ideje:

            2019. január 19. (szombat) 10 óra a 4. évfolyamosoknak

2019. január 19. (szombat) 10 óra a 8. évfolyamosoknak

Pótnap: 2019. január 24. (csütörtök) 14 óra

Az írásbeli eredményéről 2019. február 7-ig tájékoztatjuk a tanulókat. Ezt követően azoknak a felvételizőknek, akik intézményünkben szeretnének továbbtanulni, 2019. február 18-ig van lehetőségük jelentkezési lapjukat iskolánkba továbbítani. A jelentkezési laphoz csatolni kell az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.

 

A szóbeli meghallgatás időpontja:

            2019. február 22. (péntek) 14 óra

            2019. február 23. (szombat) 8 óra

A szóbeli beosztás az intézmény honlapján kerül meghirdetésre.

 

Pótnap: 2019. február 25. (hétfő) 14 óra

 

A felvételi eljárásban részt vevő tanulók sorrendjét (tanulói azonosító alapján) 2019. március 18-ig tesszük közzé az iskola portáján és honlapján. A felvételi eljárás végleges eredményét 2019. április 30-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A döntés ellen jogorvoslati eljárás indítható az intézmény fenntartójánál.

 

A felvételi eredmények értékelése

 

 

A nyolcadik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az általános iskolai eredmények alapján 60 pontot kaphat a felvételiző, amely a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 140 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény értékek iránti elköteleződés) 40 pontot jelent.

 

A negyedik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az általános iskolai eredmények alapján 50 pontot kaphat a felvételiző, amely a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret tantárgyak jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 150 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény értékek iránti elköteleződés) 50 pontot jelent.

 

 

 

 

A Köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja.