Angol nyelvi előkészítő évfolyammal bővített gimnáziumi képzés

     (képzési idő 5 év)

  

 A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0012

A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, szóbeli meghallgatás

 A felvehető létszám: 17 fő

             A képzésben részt vevő tanulók az előkészítő 9. évfolyamon heti 15 órában angol nyelvet, heti 3 órában egy másik idegen nyelvet, 3 órában informatikát tanulnak, amely az ECDL vizsgakövetelményeire épül. A második tanév elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra.

              Az első évet követően a tanulók az angol nyelvet emelt szintű képzésben, heti 5 órában, a második idegen nyelvet heti 3 órában tanulják tovább. Az angol nyelv mellett a magyar nyelv és irodalom és a történelem tantárgyakat is emelt óraszámban oktatjuk. 

  Ezt a képzést az idegen nyelvek és a humán műveltségi területek iránt érdeklődő tanulóknak hoztuk létre. Az átlagosnál magasabb szintű anyanyelvi és kommunikációs kultúra kialakításával és a humán műveltség fejlesztésével igyekszünk a mindennapi életben is hasznosítható ismeretet adni tanítványainknak, és készítjük fel őket a továbbtanulásra.