Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés

 (képzési idő 5 év)

 

 A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0011

 A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, szóbeli meghallgatás

 A felvehető létszám: 17 fő 

A képzésben részt vevő tanulók a 9. évfolyamon heti 18 órában tanulják az angol nyelvet két – kezdő és haladó – csoportban, heti 3 órában egy másik idegen nyelvet tanulnak. A második tanév elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra. Az első évet követően heti 6 órában tanulják tovább emelt szinten az angol nyelvet és heti 3 órában a második idegen nyelvet.

Angol nyelven tanulják a matematika, informatika, földrajz, országismeret tantárgyakat, ezek közül két tantárgyból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenniük. A képzésben részt vevő tanulók két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek, melynek része az emelt szintű érettségi vizsga angol nyelvből. E vizsga 60 százalék fölötti teljesítése esetén érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, amely a felsőoktatásba történő jelentkezéskor jelentős többletpontot jelent.

A képzés célja a sokszínű tehetséggondozás mellett az, hogy az itt szerzett magas szintű angol nyelvi tudás képessé tegye a tanulókat a hatékony kommunikációra, valamint hogy felsőfokú tanulmányaikat akár angol nyelven is folytathassák.